Etuja

Yhtiö on perustanut itsenäisen T & K-teknologiakeskuksen, sillä on T &K- ja innovaatioalustoja, kuten Shandongin insinöörilaboratorio (Engineering Research Center), Shandongin yritysteknologiakeskus ja akateemikkotyöasema, laatinut 5 kansallista, teollista ja maakunnallista paikallista standardia ja on peräkkäin saanut yli 40 patenttilupaa.

Yhtiö on harjoittanut syvästi vihreän kehityksen käsitettä, rakentanut edistyksellisen MVR-jätevedenkäsittelyjärjestelmän ja rakentanut lietteenpolttovoiman tuotantoprojektin. Jäteveden käsittely täyttää päästöstandardit, lietteenpoltto muuttaa jätteen aarteeksi, biokaasun kierrätys sekä sähkön ja höyryn "takaisinruokinta" tuotanto muodostaen vihreän kiertoekosysteemin.

Yhtiö on keskittynyt täysin asiakasarvoon, noudattanut tuotteiden eriyttämisen kehittämisstrategiaa, luonut ydintuotteita, perustanut kattavan teknisen palvelun koulutusjärjestelmän "asiantuntijoista + TS+ -liiketoimintapäälliköistä", nopeuttanut tuotteiden, teknologioiden ja johtamisen päivittämistä ja toteuttanut täysimääräisesti rakennusmateriaalien ja huippuluokan tuotteiden, kanavien ja terminaalien "kolme viittä" kehitysstrategiaa sekä kotimaisen ja vientimyynnin osuutta 50%, Pyri rakentamaan viiden vuoden kuluessa selluloosaeetterin T &K- ja tuotantopohja, jolla on keskeinen kilpailukyky Aasiassa ja jopa maailmassa.